Zebraliśmy się spontanicznie!

Jesteśmy mieszkańcami, sąsiadami i miłośnikami alei Lipowej w Podkowie Leśnej. To jedyne takie miejsce w Polsce i unikat europejski: trzyrzędowa aleja drzew w centrum miasta, pomnik przyrody, zabytek – nasza duma i skarb! 

„Wspólnie dla Lipowej” jest akcją obywateli, którzy nie chcą obecnego projektu przebudowy. Nie zgadzamy się na budowę chodnika i ścieżki rowerowej, które odbiorą temu miejscu charakter naturalnego traktu wśród zieleni. Tak duża ingerencja całkowicie zniszczy jego krajobraz i osłabi kondycję drzew.

Rewitalizacja Lipowej wymaga konsultacji społecznych, a do wykonania projektu powinni zostać zatrudnieni eksperci z dziedziny: planistyki, dendrologii oraz architektury krajobrazu, którzy opracują projekt wspólnie. Konieczny jest również nadzór dendrologiczny w czasie prac wykonawczych. W atmosferze pozytywnego dialogu chcemy przekonać władze miasta, aby opracowały dobre i wartościowe rozwiązanie.

Podpisz petycję i wspólnie ratujmy Lipową!