Eksperci Live

Projekt przebudowy Alei Lipowej a zagrożenia dla drzew – niezależna opinia eksperta, rzeczoznawcy i biegłego sądowego Jaremy Andrzeja Rabińskiego podczas wizji lokalnej.

Jarema Andrzej Rabiński

Został wpisany na listy:

  • biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie – ochrony środowiska  
  • rzeczoznawców Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. – Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” – Nr 1, o specjalności – ochrona środowiska.
  • rzeczoznawców Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – Nr 847, o specjalności – ochrona środowiska.
  • rzeczoznawców Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 1105, o specjalności – ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Posiada uprawnienia potwierdzone zaświadczeniami:

  • Naczelnej Organizacji Technicznej – NR 13/3/90, z dnia 17.11.1990r. o ukończeniu szkolenia III-go stopnia upoważniającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy wykonawstwie prac związanych z pielęgnacją drzew ozdobnych.
  • Państwowej Służby Ochrony Zabytków – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 386, z dnia 22.04.1996r znak: WKZ/IN/539/1879/96, stwierdzającym posiadanie kwalifikacji w zakresie nadzorowania i kierowania pracami ogrodniczymi (zabezpieczania, uzupełniania, rekonstrukcji, konserwacji) w parkach zabytkowych oraz innej zorganizowanej zieleni zabytkowej.

 Pełni funkcję:

  •  Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „DACHY ZIELONE” Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T.
  • Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T.
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Federacji Arborystów Polskich

Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego


 

O przewidywanych skutkach planowanej przebudowy Alei Lipowej w zakresie strefy korzeniowej drzew – mówi rzeczoznawca i arborysta Jerzy Nieswadba, członek założyciel Federacji Arborystów Polskich.

Jerzy Nieswadba

ur.1961 r. Z wykształcenia technolog drewna – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Z pasji i sposobu na życie – arborysta. Przygoda z arborystyką na dobre zaczęła się w roku 1990 i trwa do dzisiaj. Jest European treeworkerem, rzeczoznawcą w zakresie uprawy i ochrony drzew. Od 2001 roku jest instruktorem praktycznej nauki zawodu i egzaminatorem na stopień European Treeworker w standardzie European Arboricultural Council. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Mikoryzowego oraz Federacji Arborystów Polskich. W poszukiwaniu metod pomocy drzewom innych, niż amputacja, zajął się mikoryzami, specjalista od korzeni drzew i mikrobiologii gleby.


 

Obejrzyjcie komentarz filmowy o Alei Lipowej, drzewach i projektowaniu, nagrany z udziałem uznanej ekspertki od alej zabytkowych, Beaty Fortuny-Antoszkiewicz.

Beata Fortuna-Antoszkiewicz

dr inż. kształtowania terenów zieleni / architekt krajobrazu – absolwentka Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1992) oraz Podyplomowych Studiów Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW (1997). Doktorat na SGGW uzyskała w 2002 r. Od 1994 r. zatrudniona jest na macierzystej uczelni, najpierw jako asystent w Katedrze Urządzania i Pielęgnowania Krajobrazu OAK, następnie jako adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu. Zawodowo pozostaje związana z problematyką konserwacji, pielęgnacji i ochrony zabytkowych parków, ogrodów oraz układów towarzyszących drogom (aleje, drzewa przyuliczne). Jest autorką publikacji w tym zakresie, a także ekspertyz, opracowań studialnych i projektowych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (Oddział Warszawski) oraz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego).